Category

Vertimai

Category

Šiandien – Liepos 4 d. Šią dieną viso pasaulio JAV kolonijų kompradorai švenčia savo šeimininkų, JAV kolonizatorių nacionalinę šventę kaip savo – visi pasaulio savo tautų interesų pardavėjai gimė iš JAV, be kurių okupacinių kariuomenių durtuvų paramos jie būtų niekas, tik nekenčiami savo tautų išdavikai. JAV 5 kolona Lietuvoje, – konservatoriai, liberalai, socdemai, nacionalistai, nacistai, fašistai – taip pat švenčia savo šeimininkų, kurių vadovaujami įvykdė spalvotą revoliuciją Sąjūdį ir kuriems pardavė Lietuvą 1990 metais, nacionalinę šventę. Jie tokie, tie Lietuvos dešinieji “patriotai”, – švenčia kolonizatorių šventes, tarnauja Vakarų kolonizatoriams, pardavinėja nacionalinius interesus, veikia prieš Lietuvą, lietuvių tautą ir tuo pačiu metu save vadina Lietuvos patriotais?!!

Prekijams Tėvyne tėvynė ten , kur moka daugiau, kur galima gauti pelno. Todėl jie ir švenčia JAV Nepriklausomybės dieną kaip savo nacionalinę šventę.

Kokia šalis iš tiesų yra kruviniausia pasaulyje melo, blogio ir teroro imperija Jungtinės Amerikos Valstijos? Iš tiesų, JAV yra Jungtinės Agresorių Valstijos, kurios su demokratija ir žmogaus teisėmis niekada neturėjo nieko bendro – tai buvo tik priemonė kolonizuoti kitas pasaulio šalis ir kolonizuoti JAV okupuotų šalių piliečių masinę sąmonę.